Vapaaehtoistoiminnan avulla madalletaan kynnystä osallistua kulttuuriin

Vapaaehtoistoiminnan avulla madalletaan kynnystä osallistua kulttuuriin

13.3.2023

Camilla Lyyski on aloittanut projektipäällikkönä ”Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa” -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja kulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan sekä tehdä kulttuuri saavutettavaksi kaikille väestöryhmille. Hankkeen tarkoitus on ensisijaisesti tavoittaa tottumattomat kulttuurikävijät ja madaltaa heidän kynnystä osallistua kulttuuriin.

– Kulttuuri ja taide vahvistavat väestön osallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä pitkällä tähtäimellä edistävät myös hyvinvointia ja terveyttä, Lyyski sanoo.

Kynnyksiä kulttuurin käytölle voivat olla muun muassa yksinäisyys ja seuran puute. Kulttuuriin osallistumista saattaa usein estää myös kokemuksen, tottumuksen ja tiedon puute. Näihin esteisiin halutaan tällä hankkeella puuttua. Kun seurana on tottuneempi kulttuurikävijä (kokemusasiantuntija), kynnys kulttuurin osallistumiseen madaltuu. Kokenut kulttuurikävijä on vapaaehtoistyötä tekevä henkilö, jonka seurassa kokematon kulttuurikävijä pääsee osalliseksi kulttuurin ja taiteen tarjontaan.

Miten kulttuurin kokemusasiantuntija ja hänen osaamistaan tarvitseva sitten löytävät toisensa? Tähän tarpeeseen tässä hankkeessa vastataan mm. kartoittamalla hyviä käytäntöjä, kehittämällä uusia toimintamalleja ja valmentamalla sekä kulttuuripalvelujen tuottajia että vapaaehtoistyöntekijöitä onnistumaan työssään.

Kaksivuotinen hanke kattaa alueellisesti Pohjanmaan maakunnan kunnat ja Kokkolan kaupungin. Yhteistyökumppaneina Pohjanmaan liiton kanssa ovat Maalahden ja Mustasaaren kunnat, Pietarsaaren ja Vaasan kaupungit, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/KulturÖsterbotten sekä kulttuuriyhdistys Art in Malakta rf.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle