Tilaa uutiskirjeitä

Täyttämällä alla olevan lomakkeen voit tilata uutiskirjeitämme tai perua tilauksesi.

  • Uutispostista voit lukea liiton päätöksistä, tapahtumista ja maakunnan kehityksestä. Uutisposti julkaistaan maakuntahallituksen kokousten jälkeen. 
  • Maakunnan yhteistyöryhmän uutiskirjeestä saat tietoa Pohjanmaan aluekehityksestä, rahoituksesta ja hankkeista.
  • Maakuntakaavan uutiskirjeestä voit seurata alueiden käytön ajankohtaista suunnittelua
  • Pohjanmaa lukuina -uutiskirjeessä julkaisemme tuoretta tilastotietoa Pohjanmaalta.

Tilaan seuraavat uutiskirjeet
Perun tilaukseni

Tilaamalla uutiskirjeen ilmoitan samalla suostumukseni siihen, että Pohjanmaan liitto käsittelee henkilötietojani. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme.