Tilaa uutiskirjeitä

Täyttämällä alla olevan lomakkeen voit tilata uutiskirjeitämme tai perua tilauksesi.

  • Uutispostista voit lukea liiton päätöksistä, tapahtumista ja maakunnan kehityksestä. Uutisposti julkaistaan maakuntahallituksen kokousten jälkeen. 
  • Maakunnan yhteistyöryhmän uutiskirjeestä saat tietoa Pohjanmaan aluekehityksestä, rahoituksesta ja hankkeista.
  • Maakuntakaavan uutiskirjeestä voit seurata alueiden käytön ajankohtaista suunnittelua
  • Pohjanmaa lukuina -uutiskirjeessä julkaisemme tuoretta tilastotietoa Pohjanmaalta.
Tilaan

No options available

Perun tilaukseni

No options available