Människor i sommarmiljö. Ihmisiä kesäympäristössä.

Innovatiivisten vetyratkaisujen alueelliset ekosysteemit uuden hankkeen keskiössä

27.6.2024

Pohjanmaan liitto käynnistää uuden Interreg Europe -ohjelman rahoittaman hankkeen Hyperion – Hydrogen Uptake in European Regions.

Hankkeessa on mukana kahdeksan aluetta eri puolilta Eurooppaa ja yhteensä yksitoista hankekumppania. Seuraavien neljän vuoden aikana kumppanit oppivat toisiltaan ja työskentelevät yhdessä löytääkseen innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka vahvistavat alueiden valmiuksia rakentaa alueellisia ekosysteemejä kestävää teollista siirtymää varten vetyratkaisuihin (H2) perustuen, ja synergiassa alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden kanssa.

Hanketta johtaa Empolese Valdelsa, alueellinen kehittämisyhtiö, yhteistyössä Toscanan alueen kanssa. Hankkeeseen osallistuvat myös alue- ja paikallisviranomaisia Norjasta, Tanskasta, Belgiasta, Espanjasta, Puolasta ja Romaniasta, ja Hydrogen Europe Research toimii neuvoa-antavana kumppanina.

Konsortion aloituskokous pidettiin kesäkuun lopussa Firenzessä, Italiassa. Kokouksessa esiteltiin nykytila-analyysi kunkin alueen nykytilanteesta ja käytiin alustavia keskusteluja siitä, miten osapuolten tunnistettuja vahvuuksia voidaan hyödyntää vetyratkaisuissa ja ratkaista mahdollisia pullonkauloja ja heikkouksia. Kokoukseen liittyi mielenkiintoinen opintomatka Baker Hughesin pääkonttoriin ja Hydrogen Village -testaus- ja koulutuskeskukseen Firenzessä, jossa hankekumppanit pääsivät tutustumaan yrityksen kompressoriteknologian ja kaasuturbiinien kehittämiseen vetyarvoketjussa.

Pohjanmaan liitto pyrkii ottamaan alueelliset sidosryhmät aktiivisesti mukaan hankkeen toteuttamiseen ja erityisesti alueiden väliseen kokemustenvaihtoon, esimerkiksi vedyn tuotantoon soveltuvien maankäytön ja teollisuusalueiden suunnittelusta, innovaatiopolitiikasta, osaamisen kehittämisestä ja koulutustoimenpiteistä sekä ekosysteemiyhteistyöstä. Tällä pyritään siihen, että hankkeesta tulee arvokas foorumi uudelle osaamiselle, ideoille ja uusille kansainvälisille kontakteille.

Hankkeen yhteyshenkilö Pohjanmaan liitossa: Johanna Dahl, aluekehitysasiantuntija.

Kuva: Konsortion aloituskokous pidettiin kesäkuun lopussa Firenzessä, Italiassa.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle