Jerker Johnson.

Kansainvälinen verkostoituja päättää pian työuransa Pohjanmaan liitossa

28.5.2024

Jerker Johnson tekee vielä muutaman työpäivän ennen kuin hän syyskuun lopussa sulkee toimistohuoneensa oven viimeisen kerran Pohjanmaan liitossa. Pitkän kansainvälisen uran tehneenä hän on muutamaa Boliviassa vietettyä välivuotta lukuun ottamatta työskennellyt liiton palveluksessa vuodesta 2001 aluekehitysasiantuntijana ja sittemmin myös kv-koordinaattorina.

Liitossa Johnson on ollut mukana eurooppalaisissa poliittisissa yhteistyöelimissä sekä erilaisissa osaamisverkostoissa ja kansainvälisissä hankkeissa, jotka ovat osaltaan nostaneet Pohjanmaata maailman ja Euroopan kartalle.

Pohjanmaan tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin malli

Johnson kuului muun muassa alueelliseen ryhmään, joka muodosti perustan Pohjanmaan älykkään erikoistumisen mallille. Se on väline, joka auttaa aluetta kehittymään omien vahvuuksien ja edellytysten mukaan ja käyttää pohjana yhteistä EU-foorumia. Malli perustuu muun muassa kyselyihin, fokusryhmätapaamisiin ja itsearviointiin.

Tavoitteena on kehittää Euroopan rakennepolitiikkaa ja pystyä paremmin kohdentamaan hankkeiden rahoitusta, mutta myös antaa Euroopan komissiolle palautetta epäkohdista.

– Älykkään erikoistumisen myötä innovoinnin käsite laajeni kattamaan tutkimuksen lisäksi myös erilaisissa verkostoissa tehtävät innovaatiot. Tämä on sopinut Pohjanmaalle kuin nakutettu, sillä innovaatioita syntyy monesti silloin, kun yritykset ratkovat ongelmia esimerkiksi asiakkaiden kanssa, Johnson sanoo.

Älykkään erikoistumisen malli tukee osaltaan tutkimusta, kehittämistä ja innovaatioita alueella. Pohjanmaan malli on vuorostaan levinnyt muualle Itämeren ympäristössä ja tuonut maakunnalle edelläkävijän mainetta EU:ssa. 

Älykkään erikoistumisen strategia on nykyään Pohjanmaan liitolle tärkeä ohjausjärjestelmä, ja sitä käytetään esimerkiksi yhtenä perusteena, kun Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) saatavaa EU-rahoitusta suunnataan maakuntaa kehittäviin hankkeisiin.

Tiivistyvät kansainväliset suhteet

Pohjanmaa on viime vuosina tiivistänyt suhteitaan Argentiinaan ja Chileen, ja Johnson on toiminut tällä saralla liiton kantavana voimana. Nykyinen yhteistyö Magallanesin alueen kanssa on osa EU:n laajempaa ulkopolitiikkaa ja verkostoja Latinalaiseen Amerikkaan. Alueet allekirjoittivat viime vuonna viisivuotisen aiesopimuksen yhteistyön vahvistamisesta.

Magallanesissa on maailman parhaat olosuhteet maatuulivoiman ja vihreän vedyn yhdistämiselle, ja maailman johtavat alan yritykset investoivat voimakkaasti alueelle, mikä tuo mukanaan suuria mahdollisuuksia mutta myös merkittäviä haasteita. Koska Pohjanmaalle on suunnitteilla mittavia investointeja, Magallanesin kokemuksista voi saada arvokasta oppia.

– Siellä ollaan tietyllä tavoin kehityksessä hieman edellä: se mitä tapahtuu siellä, tekee tuloaan tänne.

Toisaalta Magallanesissa ollaan kiinnostuneita muun muassa kasvihuone-elinkeinon taitotiedosta kylmissä olosuhteissa.

–  Yhteistyö ei anna suuryrityksillemme valmista tiekarttaa, mutta se tarjoaa uusia osaamisen ulottuvuuksia ja saa toivottavasti aikaan heijastusvaikutuksia. Jos tulevaisuudessa pystymme vankentamaan insinööriopiskelijoidemme kansainvälistä perehtyneisyyttä ja espanjan kielen taitoa, tuomme samalla valmista kansainvälistä osaamista pienyrityksiimme. 

Nimenomaan kansainvälinen toiminta, hankkeet ja edistysaskeleet ovat Johnsonin mukaan olleet työn suola.

– Tässä on tosiaan saanut laittaa likoon kaiken osaamisensa ja vähän enemmänkin. Yksi hyvä puoli liitossa työpaikkana on ollut se, että omia tehtäviä on voinut muokata paljon. Se onkin vienyt minut Patagoniaan, ensin Tulimaahan ja myöhemmin vielä Magallanesiin.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle