Kyro älv. Kyrönjoki.

Pohjanmaan maakuntakaava 2050 -ehdotuksesta saatiin yhteensä 45 viranomaislausuntoa

17.6.2024

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina 17. kesäkuuta vastineet kunnilta ja muilta viranomaisilta saatuihin lausuntoihin, jotka koskivat ehdotusta uudeksi maakuntakaavaksi. Kevään lausuntokierrokselta saatiin yhteensä 45 lausuntoa.

Yleisesti nähdään, että Pohjanmaan maakuntakaavaehdotus 2050 on hyvin tehty ja perustuu riittäviin selvityksiin ja laajaan vuorovaikutukseen. Lausunnoissa kommentteja ja muutosehdotuksia annettiin useimpiin teemoihin, mutta ne eivät johda suuriin muutoksiin kaavaehdotuksessa.

Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kaavoitusprosessin seuraavassa vaiheessa.

Lakiesitys merituulivoimasta talousvyöhykkeellä

Maakuntahallitus otti kokouksessa kantaa myös lakiesitykseen merituulivoimasta talousvyöhykkeellä. Maakuntahallitus toteaa liiton lausuntoa koskevissa linjauksissaan, että valtioneuvoston on huomioitava sekä maakuntakaavat että maakuntien hyväksymät merialuesuunnitelmat asianmukaisella tavalla, jotta meren alueidenkäytöstä syntyisi kokonaiskuva. Kunnat ja alueet on otettava huomioon verotuloissa.

Maakuntahallitus toteaa myös, että on syytä harkita, voisiko Suomessa olla yksi ainut viranomainen, joka vastaisi merituulivoiman kilpailuttamisesta, ja että on syytä varmistaa, että hallinto-oikeus saa tarvittavat resurssit valitusten tehokkaaseen käsittelyyn.

Pohjanmaan kumppanuusverkosto aloittaa toimintansa

Pohjanmaan kumppanuusverkosto on Pohjanmaan liiton avoin yhteistyöfoorumi järjestöille, yhdistyksille ja muille vapaaehtoistoimijoille. Verkoston tarkoituksena on vastata sekä järjestöjen tarpeisiin että niiden toiveeseen monialaisuudesta sekä lisätä järjestöjen osallisuutta Pohjanmaan liiton toiminnassa. Verkoston toiminta käynnistyy kyselyllä järjestöille ja vuosien 2024–2025 toiminnan suunnittelulla.

Pöytäkirja on myöhemmin luettavissa täältä:

Kuva: Antti Kuusiniemi

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle