Ordförandeklubba. Puheenjohtajan nuija.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja uuden yksikköjaon

3.6.2024

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pietarsaaressa 3. kesäkuuta viime vuoden tilinpäätöksen, joka oli noin 69 000 euroa alijäämäinen. Tulos oli budjetoitua parempi vuoden aikana syntyneiden säästöjen vuoksi. Liitolla oli vuoden 2023 lopussa lähes 1,35 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös kaksi muutosta hallintosääntöön.

Alueiden kehittämisen yksikkö jaetaan kahteen osaan. Muutoksella luodaan horisontaalisempi organisaatio koko virastolle, ja uudet yksiköt saavat selkeämmät painopistealueet. Elinkeino-, innovaatio- ja kehittämisrahoituksen asioiden yksikköä johtaa kehittämis- ja elinkeinopäällikkö ja alueiden kehittämisen yksikköä johtaa aluekehitysjohtaja.

Lisäksi hallintosääntöön tehtiin lisäys, joka koskee toimivaltaa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle