Finansiering

Finansiering för olika slags projekt kan sökas hos Österbottens förbund. Vi har tillgång till följande finansieringsinstrument:

 

Rahoitusinfo

Närmare uppgifter

Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef
Mobiltelefon:044 320 6563

Johanna Leppänen
Specialplanerare
Mobiltelefon:044 320 6909

Stefan Rannanpää
Specialplanerare
Mobiltelefon:040 721 9732


Uppdaterat 12.06.2020, klockan 15.41, Harriet Skog-Mandell.