Aktuellt inom finansiering
 • 03.10.2019
  Österbottens förbund fick in elva ansökningar i den andra ansökningsomgången för ERUF-medel år 2019, som gällde digitalisering och koldioxidsnål ekonomi. Den sökta finansieringen uppgick till över 2 miljoner euro, när det i potten finns 1,4 miljoner euro att dela ut. Ansökningarna behandlas under hösten.
 • 15.03.2019
  Österbottens förbund fick in sex ansökningar i den första ansökningsomgången för ERUF-medel 2019, som gällde digitalisering och koldioxidsnål ekonomi. Den sökta finansieringen uppgick till närmare 900 000 €. I potten finns 500 000 € att dela ut. Ansökningarna behandlas under våren.
 • 18.10.2018
  Vasa universitet har utvecklat en webbapplikation, Enni, för energisparande i offentliga byggnader. Med hjälp av applikationen kan man bland annat bestämma referensvärden, följa energiförbrukningen i en fastighet och beräkna hur stor inbesparingen har blivit. Applikationen innehåller alla verktyg som behövs, och det kostar ingenting att använda den.
 • 30.08.2018
  Österbottens förbund är samordnande stödmottagare i Interreg-projektet LARS - Learning Among Regions on Smart specialisation. Projektets mål är att stärka regionala innovationssystem genom transnationellt lärande. Idén med smart specialisering är att regioner hittar sina egna starka sidor och sin egen spetskompetens, som de sedan använder för att konkurrera på de...
 • 03.05.2018
  Vi har många intressanta EU-projekt på gång i Österbotten. På Europadagen 9.5 har alla en chans att titta närmare på vad projekten gör och hur pengarna från EU skapar innovationer, arbete och nya lösningar i Österbotten.
 • 02.01.2018
  Behöver du hjälp med att klargöra dina projektidéer? Tycker du det är knepigt att ta fram målsättningar, åtgärder och resultat? Lär dig projektplanera med hjälp av en logisk referensram och få information om framtida ansökningsomgångar gällande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Föregripande strukturomvandling (ERM) och Botnia-Atlantica.
Uppdaterat 15.10.2014, klockan 10.30, .