Aktuellt inom finansiering
 • 19.03.2020
  BEAKTANDE AV CORONAVIRUSEPIDEMIN I STRUKTURFONDSVERKSAMHETENMer information om myndigheternas anvisningar för projektaktörer läggs ut på webbplatsen strukturfonder.fi: http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/lansi-suomen-suuralue/uutiset. Vi ber er följa webbplatsen strukturfonder.fi med tanke på eventuella nya uppdateringar. Österbottens förbund informerar också projektgenomförarna per e-post och på webbsidan https://www.obotnia.fi/finansiering/.Ytterligare information ges av Johanna Leppänen, johanna.leppanen@obotnia.fi, 044 320 6909.
 • 02.12.2019
  Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och riksomfattande aktörer inlett beredningen av strukturfondsprogrammet för Finland (exkl. Åland) för den kommande programperioden 2021−2027. Programmet medfinansieras av EU. Beredningen av programmet samordnas och sammanjämkas av arbetsgruppen Koheesio 2021+ som arbetar i enlighet med partnerskapsprinciperna samt delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE).
 • 03.10.2019
  Österbottens förbund fick in elva ansökningar i den andra ansökningsomgången för ERUF-medel år 2019, som gällde digitalisering och koldioxidsnål ekonomi. Den sökta finansieringen uppgick till över 2 miljoner euro, när det i potten finns 1,4 miljoner euro att dela ut. Ansökningarna behandlas under hösten.
 • 15.03.2019
  Österbottens förbund fick in sex ansökningar i den första ansökningsomgången för ERUF-medel 2019, som gällde digitalisering och koldioxidsnål ekonomi. Den sökta finansieringen uppgick till närmare 900 000 €. I potten finns 500 000 € att dela ut. Ansökningarna behandlas under våren.
 • 18.10.2018
  Vasa universitet har utvecklat en webbapplikation, Enni, för energisparande i offentliga byggnader. Med hjälp av applikationen kan man bland annat bestämma referensvärden, följa energiförbrukningen i en fastighet och beräkna hur stor inbesparingen har blivit. Applikationen innehåller alla verktyg som behövs, och det kostar ingenting att använda den.
Uppdaterat 15.10.2014, klockan 10.30, .