31.01.2020
Botnia-Atlantica-ansökningar behandlas

Till Österbottens förbund kom det in tio ansökningar om nationell medfinansiering i vinterns Botnia-Atlantica-ansökningsomgång.

Landskapen Österbottens, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens gemensamma koordinationsgrupp för behandlar projektansökningarna, som sedan går vidare till Botnia-Atlanticas styrkommitté för slutgiltiga beslut om finansiering. Styrkommitténs möte hålls den 22 april.

BA logo bild

Gå till "Aktuellt inom finansiering"
Uppdaterat 15.10.2014, klockan 10.30, .