13.12.2019
ERUF-ansökningsomgång 1/2020 öppnats

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014–2020 – STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

Ansökningsomgång för ERUF-finansiering till och med 9.3.2020

Har du en bra projektidé? Sök senast 9.3.2020!

Nu kan du söka ERUF-medel för projekt som faller under prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens.

I denna ansökningsomgång ligger fokus på digitalisering och industriellt internet (i temat ingår till exempel artificiell intelligens, skapande av 3D-modeller, simulering, design, robotik, automation, smarta elnät, cybersäkerhet och Big Data) samt koldioxidsnål ekonomi.

Vi välkomnar speciellt projekt under dessa teman, men öppnar samtidigt upp för möjligheten att söka finansiering för andra typer av projekt.

Läs mer och ta kontakt!

Den officiella ansökningsanvisningen finns på http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/lansi-suomen-suuralue/hakuajat

Gå till "Aktuellt inom finansiering"
Uppdaterat 15.10.2014, klockan 10.30, .