31.08.2016
Fifty/Sixty inspirerar till att spara energi

Månadens projekt: Fifty/Sixty

Med projektet Fifty/Sixty tänker Levóninstitutet vid Vasa universitet hjälpa kommuner att minska energiförbrukningen. - Genom att fokusera på åtgärder som inte kräver investeringar vill vi göra det enklare att spara energi i offentliga byggnader, säger projektchef Merja Pakkanen. Målet är att hjälpa kommuner med att komma igång med energisparprojekt i sina lokaler, och att de som använder lokalerna själva planerar vad som ska göras.

Man kan komma långt genom att påverka rutinerna och attityderna hos användare av offentliga byggnader. Om användarna själva får vara med och planera sparåtgärderna, kan man komma ännu längre. Projektet Fifty/Sixty erbjuder kommunerna hjälp i form av en användarvänlig webbapplikation som underlättar planeringen av olika sätt att spara energi.

Byggnadens användare kammar hem nyttan

Utgångspunkten i projektet är energisparmetoden 50/50, som bygger på att de som använder sig av byggnaden belönas för eventuella ekonomiska inbesparingar som uppnås tack vare energisparandet.
- Normalt betalar kommunerna energiräkningen för de offentliga byggnaderna utan att de som använder sig av byggnaden berörs av det på något sätt, vare sig om de snålar eller slösar med energin, berättar Merja Pakkanen.

I de energisparprojekt som använder sig av 50/50-metoden delar användarna och kommunen på inbesparingen. När användarna själva kan påverka hur de inbesparade pengarna används är de också mycket mer motiverade att ta till sig energisparåtgärderna.

Alla verktyg på en webbplats

- Fifty/Sixty vill erbjuda alla verktyg som behövs för att genomdriva ett 50/50-projekt – och helst ska det vara så enkelt som möjligt och roligt.

Webbplatsen erbjuder bl.a. redskap för att räkna ut referensvärden, följa upp energikonsumtion och räkna ut besparingar i såväl energi som pengar - alla viktiga faktorer i ett energisparprojekt.
- Applikationen innehåller också många olika guider, uppgifter och material, vilka gör det lättare för användarna att komma på nya idéer om hur de kan spara energi och motivera hela skolan eller arbetsplatsen att delta, berättar Pakkanen.

Den största nyttan tycker hon ligger i just de verktyg och uppgifter applikationen innehåller.
- Alla ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt.

Pakkanen tror också att applikationen kommer att sänka tröskeln att genomföra olika energisparprojekt, och också inspirera till sådana, i kommunerna.

Fifty Sixty2

Skärmdump av applikationen. 

Webbappen överlåts till kommunerna

Efter projektets slut kan kommunerna använda sig av den utvecklade webbappen, som ska upprätthållas av Vasa universitet.
- Vi hoppas att så många kommuner som möjligt kan dra nytta av den, konstaterar Pakkanen.

Hon påminner om de positiva effekter energisparprojekten har: förutom inbesparade pengar har de också en inverkan på energiproduktionens miljökonsekvenser och på människornas kunskap och attityder vad gäller energi. Att lära sig spara energi i offentliga byggnader kan också leda till en mångfaldig nytta, när användarna börjar reflektera över sina vanor även hemma.
- Speciellt i grundskolan blir barn lätt inspirerade och vill spara energi också hemma, och på så sätt får de med sig hela familjen i sparkampanjen, påminner Pakkanen.

Positiv respons redan i utvecklingsfasen

Merja Pakkanen är glad över att städerna Vasa och Jakobstad - delfinansiärer i projektet - har gett positiv respons på webbapplikationen. Appen har redan i utvecklingsfasen fått beröm för bl.a. det lättanvända användargränssnittet och de tydliga kalkylverktygen.
- Vår målsättning är att användaren lätt ska kunna se hur målen i energisparprojektet har uppnåtts. Det tycker vi att vi har lyckats med.

I kommunerna har det traditionellt varit svårt att motivera användarna av byggnaderna att spara energi. Även om kompetensen finns så lyckas inte sparprojektet, om inte användarna är redo att göra sin del av jobbet.
- En sådan här webbplats behövs verkligen. Runtom i Finland har redan många kommuner blivit intresserade av att gå in för 50/50-projekt, och de väntar på att få ta i bruk appen, konstaterar Pakkanen glatt.

- Det verkar som om den får börja jobba för full rulle så fort den är färdig – mer motiverande än så kan det ju inte bli för oss som jobbar med att ta fram den.

Vad ska appen heta?

Har projektchefen någon hälsning till läsarna?
- Vi tar gärna emot förslag på vad vår webbapp ska heta!

Namnförslagen kan skickas direkt till Merja Pakkanen, se kontaktuppgifter på projektets webbsida.

Projektets huvudgenomförare
Vasa universitet

Projekttid
1.8.2015–31.10.2016

Budget
58 776 €

Projektets finansiärer
Österbottens förbund/Birkalands förbund, Vasa universitet, Vasa stad, staden Jakobstad

Beviljad ERUF-finansiering
35 266 €

Läs mer
www.uva.fi/fi/cooperation/projects/fiftysixty/

Vill du veta mer om det här projektet och andra projekt som Österbottens förbund finansierar? I vårt projektregister kan du läsa om österbottniska projekt som beviljats ERUF-finansiering.

Gå till "Aktuellt inom finansiering"
Uppdaterat 15.10.2014, klockan 10.30, .