30.08.2018
LARS-projektet kartlägger innovationsnätverk

Österbottens förbund är samordnande stödmottagare i Interreg-projektet LARS - Learning Among Regions on Smart specialisation. Projektets mål är att stärka regionala innovationssystem genom transnationellt lärande. Idén med smart specialisering är att regioner hittar sina egna starka sidor och sin egen spetskompetens, som de sedan använder för att konkurrera på de globala marknaderna.

LARS-projektet kartlägger de medverkande regionernas innovationsnätverk och lyfter fram goda exempel på samarbete mellan företag, universitet och den offentliga sektorn. Projektet pågår fram till september 2020.

I LARS första nyhetsbrev kan du läsa mer om projektets målsättningar och hur arbetet framskrider.

Läs nyhetsbrevet  (på engelska)

LARS frontpage

 

Gå till "Aktuellt inom finansiering"
Uppdaterat 15.10.2014, klockan 10.30, .