23.01.2017
Närproducerad energi värmer upp Närpes

Målet med projektet ”Pilotförsök för produktion av närenergi i Sydösterbotten” var att utreda möjligheterna att utvinna närproducerad energi med hjälp av förnybara energikällor.

– Närproducerad energi är ett nytt begrepp på landsbygden. Det är viktigt att öka kunskapen om de olika skedena i produktionen för att upprätthålla konkurrenskraften och sysselsättningen, säger Timo Vauhkonen som är projektledare vid Ab Företagshuset Dynamo.

Ett annat mål var att öka andelen förnybar energi som används i området genom att utveckla produktionen av närenergi. Projektet gjorde upp ett konceptförslag för hur ett nätverk för närproducerad energi kunde se ut och fungera och en pilotmodell för hur energi kan produceras lokalt i Sydösterbotten skapades.  I området finns metallindustri och växthusodling som tillsammans med den kommunala produktionen av infratjänster behöver mycket energi. Projektet genomfördes i byarna Näsby, Högbacka, Finby och Böle i Närpes.

Lahienergia2 NarpioFoto: Timo Vauhkonen

Projektet har påverkat både företag och kommunen

I Närpes används i nuläget närproducerad energi till ungefär två tredjedelar av all uppvärmning. I huvudsak används förnybar skogsenergi.Timo Vauhkonen berättar att projektet har visat lokala företagare att den energi som de behöver går att producera lokalt.

Enligt Vauhkonen har projektet också haft en positiv inverkan på kommunen.

– Kommunen har börjat gå ut med mera information om investeringar som görs i förnybara energikällor, säger Timo Vauhkonen.

Vad var det viktigaste ni lärde er i projektet?

– Produktionen och konsumtionen av energi är inte längre knutna till en och samma energikälla och det är lättare än förr att följa med hur energin produceras, konstaterar Timo Vauhkonen.

Projektet avslutades på hösten 2016. Arbetet med att utveckla produktionen av närenergi fortsätter i Närpes stads och det lokala värmeverkets regi och med nya utvecklingsprojekt vid Företagshuset Dynamo.

Lahienergia Narpio

Foto: Timo Vauhkonen   

 

Projektets huvudgenomförare: Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

Projekttid: 1.12.2015–30.9.2016

Budget: 46 520 €

Projektets finansiärer:
Österbottens förbund/Birkalands förbund, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Närpes stad

Beviljad ERUF-finansiering: 27 600 €

 

Vill du veta mer om det här projektet och andra projekt som Österbottens förbund finansierar? I vårt projektregister kan du läsa om österbottniska projekt som beviljats ERUF-finansiering.

 

Gå till "Aktuellt inom finansiering"
Uppdaterat 15.10.2014, klockan 10.30, .