Ansökan om finansiering

Ansökan om finansiering programperioden 2014–2020

Österbottens förbund startar ansökningsomgångar inom noggrannare definierade teman och publicerar meddelanden om ansökningarna och ansökningstiderna här på webben. Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand. Som stöd för diskussion kan du fylla i denna blankett och sända den till Österbottens förbund: johanna.leppanen@obotnia.fi.

Presentation vid seminarium.

 

Hur ansöker jag om finansiering?

Alla ansökningar om finansiering sker elektroniskt via datasystemet EURA2014. Ansökan om finansiering förutsätter att man använder skatteförvaltningens identifieringstjänst Katso. En stor del av de som söker finansiering för strukturfondsprojekt har redan en Katso-kod. Den som ansöker om finansiering ska i god tid ta reda på om den egna organisationen har en kod. Katso-koden och dess användning är avgiftsfri. Mer information om identifieringstjänsten Katso finns på skatteförvaltningens webbplats.

Läs noggrant igenom ansökningsblanketten och de anvisningar som finns i systemet. När du planerar ett projekt ska du i förväg reda ut till vilket av strukturfondsprogrammets prioriterade områden och särskilda mål projektet hör. Det är viktigt att du väljer rätt prioriterat område, eftersom det övriga innehållet i ansökan utformas enligt det. Ansökningen kan bearbetas ända tills du lämnar in den för myndighetsbehandling.

Eftersom ansökan om finansiering sker helt och hållet elektroniskt, behöver du inte skriva ut ansökan och leverera den till myndigheterna med en särskild underskrift. Även alla bilagor skickas elektroniskt via datasystemet EURA2014. Du behöver inte lämna in något skatteskuldsintyg eller utredning om prokura.

Vid samprojekt är det endast huvudgenomföraren som använder EURA 2014-systemet. Projektägarna bör sinsemellan göra upp ett avtal med vilket huvudgenomföraren befullmäktigas att representera delgenomförarna.

Lagar, förordningar och anvisningar finns på strukturfonder.fi

Uppdaterat 21.08.2019, klockan 09.59, Johanna Leppänen.