En bra start i Österbotten

Projekttid: 1.1.2016–30.6.2018

Projektet ska förbättra invandrares integration och delaktighet i initialfasen. Målgruppen består av samtliga invandrargrupper. I projektet medverkar Vasa stad, samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (YA! Yrkesakademin i Österbotten), integrationsenheten i Jakobstadsnejden, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt Österbottens förbund.

Merparten av finansieringen kommer från Europeiska socialfonden. Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden och Österbottens förbund.

Material från seminariet Integration i det nya landskapet 21.9.2017

Den förnyade integrationslagen – ett verktyg för det integrationsfrämjande arbetet (på finska)
Juha-Pekka Suomi, äldre regeringssekreterare, Arbets- och näringsministeriet

En bra start i Österbotten
Varpu Rajaniemi, förändringsledare, Österbottens förbund

Integration i kommunerna – delaktighet i utbildning, arbete och välmående
Kristina Stenman, stadsdirektör, Jakobstad

Förberedelser för regionreformen vid NTM-centralen
Hanna Auronen, invandringschef, Österbottens NTM-central

Yleiso

 Integration i det nya landskapet – möjligheter för det gemensamma integrationsarbetet 21.9.2017

Kontaktperson:

Ritva Mertaniemi
Projektchef, En bra start i Österbotten
Mobiltelefon:044 366 4148

NTM KF OFPL HAV ESF

Uppdaterat 04.10.2017, klockan 16.34, Marie Sjölind.