En bra start i Österbotten

Projekttid: 1.1.2016–31.12.2018

Projektet ska förbättra invandrares integration och delaktighet i initialfasen. Målgruppen består av samtliga invandrargrupper. I projektet medverkar Vasa stad, samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (YA! Yrkesakademin i Österbotten), integrationsenheten i Jakobstadsnejden, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt Österbottens förbund.

Merparten av finansieringen kommer från Europeiska socialfonden. Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden och Österbottens förbund.


 

De stora österbottniska integrationsdagarna

De stora österbottniska integrationsdagarna ordnades i Vasa 23–24.10.2018. Integrationsdagar Kotouttamispaivat

Materialet från evenemanget finns här


 

Material från seminariet Integration i det nya landskapet 21.9.2017

Den förnyade integrationslagen – ett verktyg för det integrationsfrämjande arbetet (på finska)
Juha-Pekka Suomi, äldre regeringssekreterare, Arbets- och näringsministeriet

En bra start i Österbotten
Varpu Rajaniemi, förändringsledare, Österbottens förbund

Integration i kommunerna – delaktighet i utbildning, arbete och välmående
Kristina Stenman, stadsdirektör, Jakobstad

Förberedelser för regionreformen vid NTM-centralen
Hanna Auronen, invandringschef, NTM-centralen i Österbotten

Publik på seminarium

 Integration i det nya landskapet – möjligheter för det gemensamma integrationsarbetet 21.9.2017

Kontaktperson:

NTM KF OFPL HAV ESF

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 13.47, Marie Sjölind.