En bra start i Österbotten

Projekttid: 1.1.2016–31.12.2018

Projektet ska förbättra invandrares integration och delaktighet i initialfasen. Målgruppen består av samtliga invandrargrupper. I projektet medverkar Vasa stad, samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (YA! Yrkesakademin i Österbotten), integrationsenheten i Jakobstadsnejden, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt Österbottens förbund.

Merparten av finansieringen kommer från Europeiska socialfonden. Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden och Österbottens förbund.


 

De stora österbottniska integrationsdagarna

SAVE THE DATES! 23–24.10.2018, Academill/Åbo Akademi, Strandgatan 2, Vasa

Vad förstår vi med integration och delaktighet? Ämnet debatteras ofta men fenomenet förstås på varierande sätt. Under de stora österbottniska integrationsdagarna får du möjlighet att lyssna till och diskutera med föreläsare som har gedigen erfarenhet av tematiken såväl ur teoretiskt och praktiskt som själverfaret perspektiv. Dagarna ordnas i samarbete mellan projekten En bra start i Österbotten och Stig In! Astu sisään! Come In! Projekten finansieras av ESF, AMIF och Svenska kulturfonden. Välkommen! 

På programmet finns bl.a. följande:

Dr. Alison Strang från Queen Margaret University i Edinburgh. Alison Strang har som psykolog i 20 år arbetat med tillämpad forskning om effekterna av humanitära kriser på psykosocialt välbefinnande såväl på samhällen som på individer. Hon har dessutom arbetat med policyforskning och praxis kring frågor om integration. Tillsammans med sin kollega A. Ager har hon utvecklat ett begreppsligt ramverk för integration. Ramverket som identifierar och synliggör komplexiteten av integration har använts inom forskning, beslutsfattande och praktik runt om i världen. Under de stora österbottniska integrationsdagarna ger Alison Strang två föreläsningar; den ena dagen diskuterar hon det begreppsliga ramverket för integration och dess användning och den andra dagen fokuserar hon på sin forskning om sociala kontakters betydelse för den psykiska hälsan bland flyktingar.

Specialforskare, pol. dr Pasi Saukkonen, Faktatjänsten vid Helsingfors stad. Politikforskaren Pasi Saukkonen arbetar vid Faktatjänsten på avdelningen för stadsforskning, ansvarsområdet för invandring. Hans långa forskarkarriär har fokuserat bl.a. på Finlands politiska system, nationell identitet, mångkulturalitet och integration. Han har också gjort ett omfattande arbete för att utveckla indikatorer för integration.

Fanna Ndow Norrby, Sverige. Fanna Ndow Norrby är journalist och författare. Hon har redigerat boken ”Svart kvinna”, som gav henne Stora kommunikatörspriset i kategorin Årets unga talang år 2016. I boken har hon samlat korta berättelser om hur det är att vara svart kvinna i dagens samhälle. Fannas föreläsning handlar om delaktighet, vardagsrasism och om hur omvärlden tar sig rätten att definiera vem du är i kommentarer som skapar samt upprätthåller utanförskapet och det annorlunda.

Sanna Sjöswärd, Sverige. Sanna Sjöswärd, född 1973 i Teheran, är en prisbelönad svensk fotograf och författare. År 1995 gav hon ut självbiografin ”Min mamma är en persisk prinsessa”. Sanna kommer att föreläsa om olika människoöden i både ord och bild: Fotografi är inte en sanning, utan flera perspektiv. Ett fotografi återspeglar den tid vi lever i och det kan bränna till när man möts av det fångade ögonblicket. Det är ibland inte viktigt att få svaren, kanske är frågorna vi ställer ännu viktigare. Det är betydelsefullt att berätta en historia, och det är de vardagliga små historierna som samlas i fotografiets brännande punkt. Jag vill att människan ska vidröra det mänskliga, och det är angeläget att våga beröra och vara sann och äkta i det mänskliga berättandet.”

Följ med seminariet här: https://stiginastusisaan.com/de-stora-osterbottniska-integrationsdagarna/


 

Material från seminariet Integration i det nya landskapet 21.9.2017

Den förnyade integrationslagen – ett verktyg för det integrationsfrämjande arbetet (på finska)
Juha-Pekka Suomi, äldre regeringssekreterare, Arbets- och näringsministeriet

En bra start i Österbotten
Varpu Rajaniemi, förändringsledare, Österbottens förbund

Integration i kommunerna – delaktighet i utbildning, arbete och välmående
Kristina Stenman, stadsdirektör, Jakobstad

Förberedelser för regionreformen vid NTM-centralen
Hanna Auronen, invandringschef, NTM-centralen i Österbotten

Yleiso

 Integration i det nya landskapet – möjligheter för det gemensamma integrationsarbetet 21.9.2017

Kontaktperson:

Ritva Mertaniemi
Projektchef, En bra start i Österbotten
Mobiltelefon:044 366 4148

NTM KF OFPL HAV ESF

Uppdaterat 28.06.2018, klockan 11.10, Harriet Skog-Mandell.