Havsplanering i Österbotten

Projektet ska planera hur havsplaneringsdirektivet ska implementeras i Österbotten.

Projektets budget: 49 760 €

Projekttid: 1.1.2016–31.12.2017

Kontaktperson:

Ann Holm
Planläggningsdirektör

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 10.37, Marie Sjölind.