Inspiration från skogen

Målet är att belysa skogens roll både som en stomme i vårt samhälle och i vår ekonomi och som en resurs i vårt kulturarv och i vår kultur, göra det möjligt att skapa konst av material från skogen och lära invandrare praktiska färdigheter.

Finansiering: Leader

Projekttid: 1.12.2017–31.12.2019

Kontaktperson:

Seija Punnonen
Projektchef (arbetsledig 16.9.2019–31.7.2020)
Mobiltelefon:044 320 6400

Uppdaterat 28.12.2018, klockan 15.37, Harriet Skog-Mandell.