Landskapsutvecklingspengar

Anslaget för landskapsutvecklingspengar är slopat i statsbudgeten. Därför har Österbottens förbund för närvarande inga möjligheter att ta emot nya ansökningar om landskapsutvecklingspengar.

Blanketter för utbetalnings- och ändringsansökan

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 10.22, Marie Sjölind.