Landskapsutvecklingspengar

Anslaget för landskapsutvecklingspengar är slopat i statsbudgeten. Därför har Österbottens förbund för närvarande inga möjligheter att ta emot nya ansökningar om landskapsutvecklingspengar.

Nedan finns blanketter för utbetalnings- och ändringsansökan:

Uppdaterat 23.08.2016, klockan 09.03, Johanna Leppänen.