CERM

CERM - Näringslivets färdplan för cirkulärekonomi i Österbotten

Målsättningen är att ta fram en regional färd- och aktionsplan för regionens utveckling inom cirkulärekonomi

Projektets målsättning är att ta fram en regional färd- och aktionsplan för utveckling på den cirkulära ekonomins principer om koldioxidsnålhet och resurseffektivitet. Projektet identifierar de branscher där cirkulär ekonomi har den största potentialen. Under projektets gång har företagsgrupperingar som har potential att utnyttja varandras materialströmmar skapat processer för att utnyttja materialen i sina produktionskedjor.

 

‹ Tillbaka