Co-ProtoLab

Projektets mål är att utveckla en forsknings-, innovations- och demonstrationsmiljö för högskolornas och företagens samarbete.

Co-Protolab är en fysisk och virtuell plattform för snabba försök. I laboratoriet undersöks och utvecklas industriella tjänstekoncept ur ett branschövergripande perspektiv och digitala teknologier för utveckling och produktion av tjänster. Co-Protolab stöder också kommersialisering av tjänsteinnovationer genom att undersöka och ta fram digitala verktyg för att skydda immateriella rättigheter.

Projektet finansieras av
Österbottens förbund/Birkalands förbund, Vasa yrkeshögskola Ab, Vasa universitet, Vasaregionens Utveckling Ab

‹ Tillbaka