Effektiv produktion av effektiva hus

Effektiv produktion av effektiva hus

Projektets huvudsakliga mål är att ta fram en kostnadseffektiv huskonstruktion med hög energieffektivitet för småskalig hustillverkning.

Målsättningen är att ta fram en helt ny automatiserad produktionstyp för prefabricerade hus. Projektet arbetar speciellt med följande åtgärder: att ta fram en konstruktionstyp som är anpassad för automatiserad tillverkning, hitta lämpliga råmaterial och komponenter, hitta lämpliga tillverkningsmaskiner och prova olika konstruktioner och tillverkningsmetoder.

Det demonstrationssobjekt som byggs i projektet blir framöver en forsknings- och testplattform för olika aktörer.

Den sökande har möjligheter att säkerställa kontinuiteten hos den verksamhet som skapas i projektet efter projektets slut. Det demonstrationsobjekt som byggs i projektet blir framöver en forsknings- och testplattform för olika aktörer.

Projektet finansieras av
Österbottens förbund/Birkalands förbund, Svenska Österbottens förbund och utbildning och kultur

‹ Tillbaka