Uusiutuvat energialahteet kayttoon

Effektivare användning av förnybara energikällor i teknologiparker i Vasa

Målsättningen var att undersöka övergången till förnybara energikällor ( jordvärme, solvärme och solenergi) och deras lönsamhet i industriparker i. Pilotanläggningar i projektet var Strömberg Park och Airport Park i Vasa

Målsättningen med projektet var att undersöka övergången till förnybara energikällor (avgränsat till system för jordvärme, solvärme och solenergi) och deras ekonomiska och miljömässiga lönsamhet i industriparker i Finland. Pilotanläggningar i projektet var Strömberg Park och Airport Park i Vasa. Under projektiden samlades information om befintliga användningsområden för förnybar energi med tanke på investerare och användare. Resultaten blev en guide för hur förnybara energikällor kan användas effektivare i industriparker. Projektet sporrar och hjälper industriparker och liknande anläggningar i Finland att i större skala införa värmesystem och andra värmelösningar som drivs med förnybara energikällor.

Projektets resultat:

En guide som beskriver den nuvarande användningen av förnybar energi i industriparker samt möjligheterna att införa system för jordvärme, sol­värme och solenergi. Genom pilotanläggningarna ger rapporten en upp­fattning och väsentliga fakta (lönsamhet, service och underhåll, inställ­ningar/optimering, uppfattning om energieffektivitet) om de mest potentiella användningsområdena för jord- och solvärme samt solenergi­system i industriparker och liknande anläggningar i Finland.

Med hjäp av guiden kan man enkelt och snabbt göra en preliminär uppskattning och jämförelser av bl.a. kostnader/besparingar och nödvändiga åtgärder vid byte av energislag. Guiden förklarar vad man bör tänka på när man går in för system för jordvärme, solvärme och solenergi och vilka lösningar som är ekonomiskt rimliga med tanke på användningen. Kalkylerna ger möjlig­het att bl.a. beräkna förbrukning och kostnader samt jämföra olika energi­slag sinsemellan.

Resultaten är offentliga, och energi- och byggbranschen i Finland kan genom rapporten och guiden ta del av den kunskap och det material som projektet producerar.

Projektet finansieras av

Österbottens förbund/Birkalands förbund, ABB, Merinova

‹ Tillbaka