EnergyVaasa 3D Center HANKEKUVIA 5

Energy Vaasa 3D-center

Projektets målsättning är att öka samarbetet och kunskapen om 3D-metallprintning bland regionens företag och högskolor

Målsättningen är att öka samarbetet och kunskapen om 3D-metallprintning bland regionens företag och högskolor. EnergyVaasa 3D-center kunskapscentret startas upp  med målsättningen att engagera 10 - 20 företag och få i gång en kontinuerlig verksamhet. Merinova och Vaasan ammattikorkeakoulu svarar för igångsättningen av kunskapscentret, verksamheten ska vara öppen för alla som är intresserade av 3d-metallprintning. Målsättningen är att utveckla och planera en årligen återkommande 3D tillställning i Vasaregionen med vilken man lyfter regionens image och främjar företagens och högskolornas affärsverksamhet och byggande av nätverk.

‹ Tillbaka