Bulbs

EnergyVaasa Cluster Interface

Målet är att organisera en gemensam förvaltning för EnergyVaasa

Målsättningen är attt skapa ett organiserat kluster av Vasaregionens energikluster Energy/Vaasa, Cluster Interface. Målet är att skapa en organiserad förvaltning som handhar klustrets strategiska utveckling, den interna kommunikationen och fungerar som kontakt från regionen och utåt. Dessutom innehåller målsättningen skapande av en gemensam vision och verksamhetsplan för en långsiktig utveckling av energiklustret.

‹ Tillbaka