Framtidens energieffektiva fabrik

Projekt hade som mål att utveckla ett konkurrenskraftigt energieffektivt fabrikskoncept.

En fabrik som arbetar energieffektivt och som drar nytta av förnybar energi kan fungera mer miljövänligt och förbättra sin produktivitet. Konceptet ska ta så stor hänsyn till miljön som möjligt och energiproduktionslösningarna ska baseras på förnybar energi i så stor utsträckning som det går.

De viktigaste direkta resultaten av projektet var ny kunskap om nuläget inom batteritillverkning, energibehovet vid batteritillverkning och energibehovet i en stor fabrik och överskottsenergin från processen. Projektet utredde aven planeringen av monteringsceller, simulering och programmering samt byggande och testning av cellen på Technobothnia.

Dessutom skapade projektet information och kunskap om tillverkningsprocessen och simulering av denna, behov av råvara samt maskiner, robotar och deras behov av energi.

Projektet förlöpte i stort väl men ett problem var avsaknaden av öppen information vad gäller bedömning av fabrikens storlek och bedömning av energibehovet.

Utvecklingsprojektet finansieras av:

Oy Merinova Ab, Vasa stad, Vasa yrkeshögskola Ab, Vasa universitet

Investeringsprojektet finansieras av:

Vasa stad, Vasa yrkeshögskola Ab

De direkta resultaten av projektet var att utreda nuläget inom batteriproduktionen och den planerade kapaciteten i världen 2018 - 2021, energibehovet för tillverkning av batterier, planering och byggande av en monteringscell för batteriproduktion vid Techobothnia.

Målet med projektet var att utveckla ett konkurrenskraftigt automatiserat fabrikskoncept som fungerar miljövänligt och med förnybara närproducerade energilösningar. Dessutom var målet att utveckla en virtuell modell för en framtida fabrik och produktionsautomationscell samt utveckla en robotcell för produktion och undervisning för Technobothnia. 

 

‹ Tillbaka