Merinova

Jointly entering new challenging markets

Projektets mål är att skapa ett samarbetsnätverk med Finländska SM-företag som siktar mot nya växande och utmanande marknader.

Projektets målsättning är att indentifiera finländska internationaliseringsvilliga SM-företag och tillsammans med andra kluster i Östersjöregionen skapa en interntionaliseringsplan för att främja företagens internationalisering.

Åtgärderna inom projektet är att:

  • att Identifiera minst 100 finländska tillväxt- och internationaliseringsvilliga SM-företag
  • Göra en gemensam företagskatalog med minst 100 finländska tillväxt- och internationaliseringsvilliga SM-företag.
  • Skapa ett nytt klusternätverk, bestående av finländska och baltiska kluster, för internationalisering av företag.
  • Skapa en ny gemensam internationaliseringsplan för att främja SM-företagens internationalisering till nya växande och utmanande marknader inom cleantech sektorn.
‹ Tillbaka