MoRo YuMi koulutus ABB Vantaa

MoRo – Utbildningssamarbetsprojekt inom modern robotik

Målet med projektet var att höja kunskapsnivån om nutida robotik i läroinrättningarna och företagen samt sänka tröskeln för ibruktagning av ny robotteknologi. Syftet var också att fördjupa samarbetet mellan yrkeshögskolorna i Vasa, Tammerfors och Åbo samt

Målet med projektet är att höja kunskapsnivån om nutida robotik i läroinrättningarna och företagen samt sänka tröskeln för ibruktagning av ny robotteknologi. Syftet är också att fördjupa samarbetet mellan yrkeshögskolorna i Vasa, Tammerfors och Åbo samt att ha ett kompetensutbyte och kompetensutveckling tillsammans med näringslivet. 

Projektet ska leda till två nya webbmiljöer inom robotik, en läromiljö med material- och länkbank och en simulationsmiljö. Projektet ska också ta fram en ny verksamhetsmetod som grundar sig på samarbete och på att ha ett kompetensutbyte där samtliga aktörer deltar med sina egna styrkor. Som ett resultat kommer det att vara lättare för läroinrättningarna att svara upp mot näringslivets allt mer mångfasetterade utbildningsbehov.

Projektets resultat

Projektets målsättning var att höja kunskapsnivån för den moderna robotiken i utbildningsanstalterna och företagen samt sänka tröskeln vid ibruktagande av ny robotteknik. Målet var också att öka samarbetet mellan utbildningsanstalterna samt utbyte av kunskap och utveckla samarbetet med näringslivet.

Projektets tre huvudmålsättningar och åtgärdernas resultat i sammandrag:

1. Fördjupande av samarbetet mellan utbildningsanstalterna

Under projektet skapades en gemensam lärandemiljö och utbildningsmaterial för genomförandet av utbildningarna. Detta material skapade grund för den nya läromiljön. Veckovisa möten på nätet, gemensamma utbildningsdagar och möten på olika skolor skapade ett tätt samarbete. Genom projektet närmade sig aktörerna varandra och ledde till ett fortgående samarbete efter projektets avslutande.

2. Höjande av kunskapsnivån inom robotik i utbildningsanstalterna

För projekttiden anskaffades en samarbetsrobot ABB YuMi som representerar en fullständigt ny teknologi för att komplettera de befintliga industrirobotarna. Utbildningsanstalterna kunde i tur och ordning bekanta sig med roboten. Under projektet skapades nya övningar och exempel på en webbplattform.

3. Underlättande av ibruktagandet av modern robotteknik och höjande av kunskapsnivån i företagen

Under projekttiden anordnades seminarier inom modern robotik på olika orter vilka betjänade regionens industrier och genomfördes pilotprojekt som en del av undervisningen. Dessutom finns anvisningar, praktikarbeten och länkar för studier av robotik på webbplattformen.

Seminarierna var populära och presentationerna var högklassiga. Ca 600 personer deltog i projektseminarierna. Med hjälp av pilottester som gjordes som studerandearbeten fick företagen möjlighet att bekanta sig med robotik och de möjligheter som den erbjuder. Studerandena fick möjlighet att förverkliga riktiga i projekt i industriell omgivning.

Projektet finansieras av

Österbottens förbund/Birkalands förbund, Vasa yrkeshögskola Ab, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Wärtsilä Finland Oy, Vacon Oy, CO-Automation Oy, ABB Oy - Protection & Connection, Mirka Oy sekä T-Drill Oy.

‹ Tillbaka