Technobothnia Robotic Additive Manufacturing Center of Excellence (TB-RAM CoE)

Den additiva tillverkningen kommer att ha stor betydelse inom många områden i framtiden. För att bredda och samtidigt fördjupa kompetensen inom AT behöver en miljö byggas upp där företagens-, och högskolornas personal och studeranden kan bedriva kompetens

Den additiva tillverkningen (AT; eng: Additive Manufacturing, AM), innebär att ”printern” placeras på en robotarm vilket möjliggör utskrift av större objekt än vid användning av plan 3D printer. Additiv tillverkning kommer att ha stor betydelse i framtiden. Intresset för additiv tillverkning är stort bland regionens företag och högskolor. För att bredda och fördjupa kompetensen byggs en miljö kring AT upp, varifrån företagens och högskolornas personal och studeranden kan bedriva kompetensutveckling.

 

‹ Tillbaka