InnoCare Pepper 2

Vasa InnoCare - digitala innovationer kring välfärdsteknologi

Målet är att skapa en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård- och omsorgssektorn i Österbotten

Projektets mål är att skapa en regional innovationsmiljö inom digital teknologi för vård- och omsorgssektorn i Österbotten. Det finns ett behov av en systematisk och kontinuerlig innovations- och utvecklingsverksamhet inom välfärdsteknologin. Projektet ska utveckla, testa och utvärdera tillämpningar inom hälsorobotik och Virtual Reality (VR). Dessutom utvecklas en samskapande-modell som bygger på nätverk mellan forskare/lärare, yrkesutövare och patienter/klienter. Processen för samman utbildningen, forskningsbaserad utveckling och yrkesutövande inom offentlig och tredje sektor.

‹ Tillbaka