Till projektaktörerna

Ta alltid kontakt med Österbottens förbund när du har en projektidé

På webbplatsen www.rakennerahastot.fi finns viktiga anvisningar och tips till stöd för genomförandet av projekt (lagar och förordningar, anvisningar för stödmottagare och kommunikationsanvisningar). Det är bra att läsa igenom anvisningarna redan under planeringen och senast när projektet inleds.

Anvisningarna är allmänna. Eftersom olika projekt kan skilja sig väldigt mycket från varandra är det alltid bra att diskutera med Österbottens förbund om vilka anvisningar eller eventuella undantag som gäller just ditt projekt. Kom ihåg att de villkor som gäller ditt projekt finns i finansieringsbeslutet och dess bilagor.

 

Aktuellt för projektaktörer

22.8 Exkursion till Björneborg

Tisdagen den 22 augusti lönar det sig att åka på en intressant exkursion till Björneborg. Framme på Satakunta yrkeshögskolas campus väntar ett faktaspäckat program, som uppdaterar deltagarnas kunskaper om bland annat nya tillämpningar inom robotik samt mobilrobotar. Praktiska exempel ges från olika industrigrenar.

Preliminärt program (på finska)

Österbottens förbund arrangerar gemensam transport till seminariet från Vasa och vid behov även från andra orter. Detaljerad information om detta kommer i början av augusti.

 

Uppdaterat 27.06.2017, klockan 14.24, Harriet Skog-Mandell.