Till projektaktörerna

Ta alltid kontakt med Österbottens förbund när du har en projektidé

På webbplatsen www.rakennerahastot.fi finns viktiga anvisningar och tips till stöd för genomförandet av projekt (lagar och förordningar, anvisningar för stödmottagare och kommunikationsanvisningar). Det är bra att läsa igenom anvisningarna redan under planeringen och senast när projektet inleds.

Anvisningarna är allmänna. Eftersom olika projekt kan skilja sig väldigt mycket från varandra är det alltid bra att diskutera med Österbottens förbund om vilka anvisningar eller eventuella undantag som gäller just ditt projekt. Kom ihåg att de villkor som gäller ditt projekt finns i finansieringsbeslutet och dess bilagor.

 

Aktuellt för projektaktörer

25.4 Turismträff

Österbottens förbund anordnar tillsammans med NTM-centralen i Österbotten en nätverksträff 25.4 i Vasa för aktörer, organisationer och projekt inom turismnäringen i landskapet Österbotten. Målsättningen är diskutera vad som är på gång inom turismen i Österbotten och att hitta nya möjligheter att samarbeta inom branschen.

turismbilder ny

11.5 Bothnia Business Boat

På Bothnia Business Boat den 11 maj möts aktörer från Österbotten och Västerbotten. Vi bjuder in representanter från företagsvärlden, utbildning, forskning och utvecklingsorganisationer till kryssningen. Deltagarna får nätverka, delta i workshoppar och lära känna varandra. I Umeå blir det studiebesök. På tillbakavägen berättar rallyföraren Ramona Karlsson och Kyrö Distillerys Miko Heinilä sina storyn. För att delta i programmet på tillbakavägen krävs en separat anmälan, vilket innebär en kostnad på ca 70 euro (innehåller middag och program). Mer information om detta kommer senare tillsammans med dagens program och länk till anmälan. I övrigt är tillfället gratis.

Bothnia Business Boat kastar loss från Vasa den 11 maj och återvänder samma kväll. Tillfället ordnas i samarbete med Kust-Österbottens Företagare och Österbottens Företagarförening.

Bothnia business boat header

 

 

Uppdaterat 28.03.2017, klockan 14.03, Marie Sjölind.