Till projektaktörerna

Ta alltid kontakt med Österbottens förbund när du har en projektidé

På webbplatsen www.rakennerahastot.fi finns viktiga anvisningar och tips till stöd för genomförandet av projekt (lagar och förordningar, anvisningar för stödmottagare och kommunikationsanvisningar). Det är bra att läsa igenom anvisningarna redan under planeringen och senast när projektet inleds.

Anvisningarna är allmänna. Eftersom olika projekt kan skilja sig väldigt mycket från varandra är det alltid bra att diskutera med Österbottens förbund om vilka anvisningar eller eventuella undantag som gäller just ditt projekt. Kom ihåg att de villkor som gäller ditt projekt finns i finansieringsbeslutet och dess bilagor.

 

 

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 10.11, Marie Sjölind.