Aktuellt
 • 24.04.2017
  Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund tillsatte idag ett temporärt beredningsorgan i landskapet. Beslutet föregicks av flera veckor av förhandlingar om organets sammansättning med alla de myndigheter som berörs av landskapsreformen.
 • 24.04.2017
  Senaste Nyhetsposten avslöjar vem som blev Årets österbottning 2017 och informerar om landskapsstyrelsens och landskapsfullmäktiges möte idag. Rubrikerna:
 • 13.04.2017
  I det nya landskapsprogrammet för Österbotten kommer vi att lyfta fram några utvalda teman, som landskapet satsar särskilt på att föra framåt under nästa programperiod. Vi har tagit fasta på resultaten från den workshop som ordnades i Vasa den 23.2, och nu finns det fyra förslag till prioriteringar: 1) Företagens tillväxt...
 • 10.04.2017
  Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund var idag kallad till möte för att behandla fjolårets bokslut, som gick på minus. Revisionsnämnden hade begärt att få landskapsstyrelsens förklaring till vad kostnadsöverskridningen beror på och vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas.
 • 10.04.2017
  Landskapsstyrelsen var idag kallad till möte för att behandla fjolårets bokslut. Om detta och förbundets övriga aktualiteter informerar senaste Nyhetsposten:
 • 07.04.2017
  På Bothnia Business Boat den 11 maj möts företagsaktörer från Österbotten och Västerbotten samt utbildnings-, forsknings- och utvecklingsorganisationer från Österbotten för att nätverka, delta i workshoppar och lära känna varandra.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.