Aktuellt
 • 25.06.2018
  Nyhetsposten sammanfattar vad landskapsstyrelsen behandlade den 25 juni och berättar om sommaraktiviteter med Barnkulturnätverket i Österbotten. Rubrikerna:
 • 18.06.2018
  Från och med augusti 2018 driver Kvarkenrådet tillsammans med fyra andra projektparter och sammanlagt femton medfinansiärer ett treårigt projekt för att tillsammans och genom gränsöverskridande samarbete uppnå mer synlighet och locka fler besökare till Kvarkenregionen. Österbottens förbund är en av medfinansiärerna.
 • 15.06.2018
  Vid Österbottens förbunds vargforum presenterades en mängd aktuell information, och diskussionen mellan paneldeltagarna och publiken var aktiv och öppen. Säkerhet lyftes fram både i frågor från publiken och i anförandena. Representanterna för myndigheterna redogjorde för hur lagar och föreskrifter följs i vargfrågor.
 • 28.05.2018
  Riksväg 3 är en av Finlands viktigaste och mest trafikerade huvudvägar. Den är viktig för både långväga och regional trafik samt som transportrutt för industrin och handeln. Trafiken på riksväg 3 har ökat och enligt prognoserna fortsätter den att öka snabbt. Då förbättringsprojekten fördröjs försämras trafiksäkerheten och näringslivets konkurrenskraft.
 • 28.05.2018
  Nyhetsposten sammanfattar vad landskapsstyrelsen beslutade den 28 maj och påminner om anmälan till Österbottens förbunds vargforum. Rubrikerna:
 • 14.05.2018
  Vid Österbottens landskapsfullmäktiges möte i Jakobstad den 14 maj godkändes Österbottens förbunds bokslut för år 2017. Medlemmarna i de organ som haft hand om samkommunens förvaltning och ekonomi samt landskapsdirektören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Det budgeterade underskottet för 2017 var 140 000 euro.
 • 11.05.2018
  De många vargobservationerna i Österbotten under den senaste tiden har orsakat stor oro. Österbottens förbund bjuder in till en faktaspäckad och öppen dialog mellan olika myndigheter, experter, politiker och invånare i landskapet den 11 juni i Korsholms kulturhus.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.