Aktuellt
 • 16.04.2019
  Evenemanget Smart Growth Tools som går av stapeln vid Technobothnia ger ditt företag chansen att sätta sig in i möjligheterna med ny teknik (bl.a. robotik, 3D-utskrift, sakernas internet, virtuell verklighet) samt utveckling av industriella tjänster och företagets innovationsverksamhet. Kom och hör mer om hur ditt företag skulle kunna utnyttja ny teknik och utveckla sin affärsverksamhet!

  När? Torsdag 9 maj
  Var? Technobothnia, Bomullsgränd 3, Vasa
  Program

  11-12 Gemensam lunch för företagsrepresentanter (anmäl dig till lunchen senast 6.5 här!)
  12:00 Öppning av Smart Growth Tools -evenemanget
  Samarbete mellan näringsliv och högskolor – en grund för framtiden,
  Niklas Ulfvens, tf. regionalutvecklingsdirektör Österbottens förbund
  12.10 Team Finland ¬– Stöd för ditt företags tillväxt,
  Henrik Broman och Vesa Kojola, NTM-centralen i Österbotten
  13.00 Business Finlands tjänster och finansieringsmöjligheter
  13.15 Offentligt stöd i företagens produkt- och tjänsteutveckling
  13.30 Technobothnias tjänster för företag, Josefin Stolpe, koordinator i Technobothnia
  13.45 Kaffeservering
  14-16 Projektmässa och öppet hus på Technobothnia
 • 10.04.2019
  Intressenterna hörs om utkast till framtidsscenarier på riksnivå för havsområdena samt situationsbilder för planeringsområdena 10.4–10.5.2019. I april-juni får intressenterna vara med och skissa fram regionala framtidsbilder. Framtidsscenarierna anger riktningen för arbetet med att upprätta havsplaner.
 • 09.04.2019
  Riksväg 8 är en av Finlands huvudleder och det med rätta. Samtidigt kritiseras den för att den är otrygg och i dåligt skick, och ger upphov till gråa hår både hos områdets invånare och hos näringslivet – och därigenom påverkas hela landet.
 • 05.04.2019
  Känner du en österbottning som gör landskapet till en bättre plats? Årets österbottning är en person som genom sin verksamhet har främjat samhörigheten, den ekonomiska utvecklingen i landskapet eller den österbottniska kulturen. Hon eller han kan till exempel vara en konstnär, föreningsaktiv, företagare, frivilligarbetare eller idrottare.
 • 29.03.2019
  Vill du delta i utarbetandet av landskapsplanen? Vi söker en planläggningsingenjör för tiden 1.5.2019–30.4.2020. Dina ansvarsområden är energiförsörjning, vattenförsörjning och cirkulär ekonomi. Läs mer på www.obotnia.fi/arbetsplatser.
 • 15.03.2019
  Österbottens förbund fick in sex ansökningar i den första ansökningsomgången för ERUF-medel 2019, som gällde digitalisering och koldioxidsnål ekonomi. Den sökta finansieringen uppgick till närmare 900 000 €. I potten finns 500 000 € att dela ut. Ansökningarna behandlas under våren.
 • 11.03.2019
  Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.