Aktuellt
 • 20.01.2020
  Finlands åtta kustnära landskapsförbund håller som bäst på att utarbeta tre havsplaner. Österbottens förbund har tagit sig an uppdraget tillsammans med förbunden i Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland. Deras planeringsområde omfattar Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken.
 • 20.01.2020
  Förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 har nu varit framlagt i sex veckor, och informationsmötena för alla intresserade avslutades förra veckan. Uppslutningen till mötena blev rätt god. I Pedersöre diskuterades särskilt vindkraft, i Närpes havsvindkraft, handel och en eventuell kustbana, medan det i Vasa ställdes frågor om skjutbanor.
 • 16.12.2019
  Österbotten behöver innovationer och förnyelse för att även i framtiden vara en framgångsrik region. Som stöd för förnyelsen görs nu en fyraårig strategi, Strategi för innovation och tillväxt i Österbotten 2019–2022, vilken landskapsstyrelsen diskuterade idag. Diskussionen fortsätter i januari.
 • 16.12.2019
  Österbottens förbund är precis som skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten tveksam till om den nationella skarvstrategin kommer att lösa de problem som uppstått inom förvaltningen av skarvstammen i Finland. Det kan ifrågasättas om strategin kommer att minska de skador som skarven orsakar.
 • 13.12.2019
  Hälsoteknik är en bransch som växer både i Finland och i världen. Österbotten har utmärkta förutsättningar att bli en betydelsefull region inom branschen. I Österbotten vill läroanstalter, den offentliga sektorn, organisationer och företagare satsa på att utveckla hälsoteknik och kommer att göra det inom ett internationellt nätverk.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.