Aktuellt
 • 22.06.2017
  Österbottningarna har verkligen engagerat sig i Finlands jubileumsår. Intresset att arrangera program och evenemang är här större än annanstans i Finland. Antalet programprojekt är störst i Österbotten, och landskapet ligger etta i landet också när antalet projekt ställs i proportion till proportion till folkmängden i området.
 • 14.06.2017
  Den 30 augusti ordnar Botnia-Atlanticaprogrammet en informationsträff i Seinäjoki för sökande inför höstens ansökningsomgång som öppnar 1 augusti och stänger 13 september. På träffen ger vi råd om hur en bra projektansökan ser ut och viktiga saker att tänka på i ansökningsskedet.
 • 05.06.2017
  President Sauli Niinistö besöker Laihela fredagen den 9 juni. Allmänheten har möjlighet att träffa honom före det officiella programmet, kl. 12–13 vid friidrottsplanen (Myllymäentie 48) eller vid regn i allaktivitetshuset (Länsite 62).
 • 29.05.2017
  Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 29 maj 2017 att den inte kan godkänna utredningen om centrum- och bynätverket i Österbotten som underlag för Österbottens landskapsplan 2040 till den del som utredningen gäller bynätverket. Orsaken till detta var att en by är svår att definiera.
 • 29.05.2017
  Representanter för Österbottens förbunds medlemskommuner samlas den 16 augusti för att välja ledamöter och ersättare till nya landskapsfullmäktige. Uppskattningsvis några veckor senare hålls landskapsfullmäktiges konstituerande möte för att välja presidium, landskapsstyrelse, kulturnämnd och revisionsnämnd.
 • 12.05.2017
  Österbottens landskapsplan 2030 har nu vunnit laga kraft i sin helhet. På fredagen 12.5.2017 kom besked om att Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit de tre besvär som inlämnats mot miljöministeriets fastställelsebeslut av etapplandskapsplanen gällande förnybar energi och då i första hand vindkraft.
 • 12.05.2017
  Företagare, projektaktörer och representanter för utbildnings- och utvecklingsorganisationer träffades på temakryssningen Bothnia Business Boat torsdagen den 11 maj 2017. Från Österbotten deltog ungefär 60 personer och från Västerbotten runt 40. På utresan fick deltagarna fundera på bland annat marknadskommunikation, passion och attityder i form av workshoppar.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.