Aktuellt
 • 09.02.2018
  Det nyaste nyhetsbrevet om landskapsreformen har publicerats. Har du fått det? Om inte kan du läsa brevet här. I fortsättningen får du nyhetsbrevet direkt till din e-post om du fyller i dina kontaktuppgifter här.
 • 04.02.2018
  Utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 är framlagt från den 5 februari till den 9 mars. I den digitala karttjänsten kan du zooma in och ut på planutkastets karta eller söka efter specifika planbeteckningar. Med hjälp av den digitala kartan kan du också få mer information om planbeteckningarna genom att klicka...
 • 29.01.2018
  Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt idag att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på dess webbplats och i kommunerna i landskapet. Planen är framlagd från den 5 februari till den 9 mars.
 • 10.01.2018
  Projektet Välfärd för kommuner över gränser, som startade år 2015, håller sitt slutseminarium i Seinäjoki tisdagen den 30 januari 2018 kl. 12–16. Temat för seminariet Osallisuus ja kulttuuri är delaktighet och sambandet mellan delaktighet och konst- och kulturverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande.
 • 02.01.2018
  Behöver du hjälp med att klargöra dina projektidéer? Tycker du det är knepigt att ta fram målsättningar, åtgärder och resultat? Lär dig projektplanera med hjälp av en logisk referensram och få information om framtida ansökningsomgångar gällande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Föregripande strukturomvandling (ERM) och Botnia-Atlantica.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.