Aktuellt
 • 16.12.2019
  Österbotten behöver innovationer och förnyelse för att även i framtiden vara en framgångsrik region. Som stöd för förnyelsen görs nu en fyraårig strategi, Strategi för innovation och tillväxt i Österbotten 2019–2022, vilken landskapsstyrelsen diskuterade idag. Diskussionen fortsätter i januari.
 • 16.12.2019
  Österbottens förbund är precis som skarvsamarbetsgruppen i Österbotten och Mellersta Österbotten tveksam till om den nationella skarvstrategin kommer att lösa de problem som uppstått inom förvaltningen av skarvstammen i Finland. Det kan ifrågasättas om strategin kommer att minska de skador som skarven orsakar.
 • 13.12.2019
  Hälsoteknik är en bransch som växer både i Finland och i världen. Österbotten har utmärkta förutsättningar att bli en betydelsefull region inom branschen. I Österbotten vill läroanstalter, den offentliga sektorn, organisationer och företagare satsa på att utveckla hälsoteknik och kommer att göra det inom ett internationellt nätverk.
 • 12.12.2019
  Österbotten och Västerbotten samarbetar inom många olika områden, till exempel mellan sjukhus, universitet, företag och organisationer. Ett viktigt verktyg för att finansiera samarbete över Kvarken är Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Genom Interreg-finansiering uppmuntrar EU regioner från olika medlemsstater att samarbeta och lära av varandra.
 • 10.12.2019
  I Österbotten har närmare 2000 grundskolelever deltagit i bildkonstworkshoppar anordnade av Barnkulturnätverket i Österbotten BARK under 2019. BARK firar tioårsjubileum och bildkonstworkshopparna har varit en del av jubileumsårets program.
 • 03.12.2019
  Österbottens förbund fortsätter den regionala koordineringen av det digitala stödet även nästa år, då pilotförsöket med digitalt stöd utvidgas till nationell verksamhet. Digitala färdigheter är en ny medborgarfärdighet, och de bör stödas i hela Finland.
 • 02.12.2019
  Landskapsstyrelsen har idag beslutat att lägga fram förslaget till Österbottens landskapsplan 2040 under tiden 9.12.2019–31.1.2020. Under den tid som planförslaget är framlagt kan alla intressenter lämna in anmärkningar.
 • 02.12.2019
  Österbottens organisationsdelegation kräver i ett ställningstagande att organisationer och föreningar i Österbotten blir knutna till planeringen av Österbottens välfärdssamkommun samt social- och hälsovårdsreformen i Österbotten från första början. En högaktuell uppgift är att tillsammans förbereda en ansökan om statsunderstöd till programmet för framtidens social- och hälsocentral.
 • 02.12.2019
  Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och riksomfattande aktörer inlett beredningen av strukturfondsprogrammet för Finland (exkl. Åland) för den kommande programperioden 2021−2027. Programmet medfinansieras av EU. Beredningen av programmet samordnas och sammanjämkas av arbetsgruppen Koheesio 2021+ som arbetar i enlighet med partnerskapsprinciperna samt delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE).
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.