Aktuellt
 • 26.11.2019
  Tillgänglighet i den digitala världen är en mänsklig rättighet – det konstaterar de österbottniska kommunernas påverkansorgan. Österbottens förbunds delaktighetsgrupp och projektet för digitalt stöd, Digituki, ordnade workshoppar för kommunernas äldreråd, råd för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige under hösten 2019. Där diskuterades digital delaktighet, digitalt stöd och utmaningar med digitaliseringen.
 • 14.11.2019
  Vasas förening för ny kultur Volume rf tilldelas Mittnordiska barn- och ungdomspriset för sitt förtjänstfulla arbete för ungas kunskaper och utveckling inom musik. Föreningen har verkat i tio år och främjar på ett professionellt sätt livemusik och oavlönade frivilligarbetares deltagande i all verksamhet.
 • 08.11.2019
  Österbottens förbunds landskapsfullmäktigemöte valde fredagen den 8 november nytt presidium för fullmäktige samt ny landskapsstyrelse och kulturnämnd för åren 2020–2021.
 • 08.11.2019
  Österbottens förbunds kulturpris går i år till vasaborna Pekka Karppinen och Mikko Tamminen alias Kuningas Pähkinä och Setä Tamu för deras bredd som professionella musiker och insatser för att göra landskapet mer känt. Vasa, Österbotten och finska språket har en framträdande plats i deras raptexter och musikvideor.
 • 28.10.2019
  Vid träffen för medlemskommunerna och den andra behandlingen i landskapsstyrelsen kom inga förslag till ändringar i Österbottens förbunds verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020–2022. På fredag nästa vecka ställs landskapsfullmäktige således inför ett budgetförslag som uppvisar drygt 416 000 euro i underskott.
 • 24.10.2019
  I Finland och i Österbotten är utbildning och arbetsliv starkt uppdelade efter kön och etnisk bakgrund. Största delen av de som studerar och jobbar inom hälsovård och välfärd samt pedagogik är fortfarande kvinnor medan män dominerar inom teknik.
 • 15.10.2019
  Riksväg 8 längs Finlands västkust är huvudleden för exporten i Finland, och 40 % av exporten i Finland går via hamnarna längs riksåttan. Det här betyder också att en stor andel tunga fordon och olika specialtransporter kör längs riksåttan.
 • 14.10.2019
  Inom ramen för Österbottens förbunds projekt Inspiration från skogen har närmare tusen nyanlända invandrare fått höra om med den finländska skogen och de möjligheter den erbjuder. Projektets sista evenemang hölls lördagen 28 september då Integrationsenheten i Jakobstadsregionen och projektet Inspiration från skogen ordnade en naturutflykt för en grupp nyanlända kvotflyktingar.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.