Aktuellt
 • 12.06.2019
  Riksdagsledamöter från Birkalands valkrets, Vasa valkrets och Satakunta valkrets bjuds in för att bilda enad front för riksväg 3:s bästa. Det finns en vilja att koncentrera intressebevakningen som gäller riksväg 3. Representanter för nätverket av landskapens 43 riksdagsledamöter och dess fem personer starka arbetssektion samlades i riksdagshuset onsdagen den 12 juni.
 • 11.06.2019
  De elva landskapen i södra och västra Finland föreslår att EU:s regionalpolitiska utvecklingsmedel ska fördelas jämnare över hela landet än under tidigare programperioder. En ny sjuårig programperiod inleds år 2021. Landskapen kräver att fokus i regionalpolitiken ska ligga på hela Finlands intresse och de nationella målen för utvecklingen av regionerna.
 • 27.05.2019
  Landskapsstyrelsen har idag beslutat att begära myndighetsutlåtanden om förslaget till Österbottens landskapsplan 2040. Remisstiden för myndigheter är 3.6–16.8 och för kommuner 3.6–13.9.
 • 24.05.2019
  På landskapsfullmäktiges möte i Närpes den 24 maj godkändes Österbottens förbunds bokslut för år 2018. Medlemmarna i de organ som haft hand om samkommunens förvaltning och ekonomi samt landskapsdirektören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018.
 • 24.05.2019
  Har du hört om Tarja Parkatti? Om inte har du säkert hört om vad hon gjorde i vintras – och du har åtminstone märkt diskussionen som följde. Tarja Parkatti spelar en viktig roll i att åldringsvården och missförhållandena inom den blev en av de viktigaste frågorna i den offentliga debatten,...
 • 16.05.2019
  Österbottens förbund är med i undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt för den regionala kunskapsbasen. Det bygger på en preliminär utredning om den regionala kunskapsbasen på kulturens område som gjorts av MDI Public Oy i samarbete med Konstuniversitetet.
 • 30.04.2019
  Omröstningen Årets österbottning 2019 har startat! Du kan rösta på din favorit genom att skicka sms till nummer 13510. Skriv rösta och kandidatens nummer (1–10), till exempel rösta 10.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.