Aktuellt
 • 20.03.2020
  Österbottens delaktighetsarena flyttas till hösten och ordnas den 30 september 2020. Om du redan har anmält dig är din anmälan i kraft. Om du vill avanmäla dig kan du göra det via länken i bekräftelsen eller via epost till fornamn.efternamn@obotnia.fi. Ändringar i programmet är möjliga.
 • 20.03.2020
  Också offentliga evenemang och tillställningar som kulturnämnden vid Österbottens förbund har understött kan ha blivit inställda på grund av coronaviruset. Innan bidraget betalas ut ber Österbottens förbund bidragstagarna reda ut huruvida den understödda verksamheten kan äga rum som planerat.
 • 19.03.2020
  BEAKTANDE AV CORONAVIRUSEPIDEMIN I STRUKTURFONDSVERKSAMHETENMer information om myndigheternas anvisningar för projektaktörer läggs ut på webbplatsen strukturfonder.fi: http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/lansi-suomen-suuralue/uutiset. Vi ber er följa webbplatsen strukturfonder.fi med tanke på eventuella nya uppdateringar. Österbottens förbund informerar också projektgenomförarna per e-post och på webbsidan https://www.obotnia.fi/finansiering/.Ytterligare information ges av Johanna Leppänen, johanna.leppanen@obotnia.fi, 044 320 6909.
 • 19.03.2020
  Idag skulle Stambanegruppen ha ordnat ett tågparlament i riksdagshuset med temat ”Finland får inte stanna – stambanan behöver finansiering”. Nu när det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronaviruset har tågparlamentet flyttats till hösten. Vi är säkra på att också tågtrafiken kommer att återhämta sig och växa.
 • 13.03.2020
  Vem är värd titeln Årets österbottning 2020? Är det någon som arbetar för välgörenhet, stöttar medmänniskor, gör Österbotten mer känt ute i världen, eller kanske någon som hjälper österbottningarna att tänka i nya banor? Årets österbottning är en person som genom sin verksamhet har främjat samhörigheten, den ekonomiska utvecklingen i...
 • 10.03.2020
  Digitala tjänster och stöd för användningen av dem finns till för alla. Men hur många behöver digitalt stöd? Österbottens förbund deltar aktivt i det nationella samarbetet med utveckling av digitalt stöd.
 • 24.02.2020
  Österbottens förbunds bokslut för i fjol uppvisar ett överskott på 239 000 euro. Resultatet är bättre än väntat, eftersom förbundet i budgeten hade räknat med underskott.
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.