Aktuellt
 • 29.08.2019
  Statsrådet har den 29 augusti 2019 fattat ett beslut om landskapsindelningen. Storkyro kommun överförs från landskapet Österbotten till landskapet Södra Österbotten. Landskapsindelningen ändras från och med 1 januari 2021.
 • 29.08.2019
  Projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden kan som bäst sökas hos Österbottens förbund. Projekten ska hänföra sig till prioriterat område 2, produktion och användning av ny kunskap och kompetens. Fokus i ansökningsomgången ligger på digitalisering och industriellt internet samt koldioxidsnål ekonomi.
 • 13.08.2019
  Konsttestarna fortsätter erbjuda högklassiga konstupplevelser för alla Finlands åttondeklassister under projektets sista läsår, 2019–2020. Deltagarprocenten för det läsår som startar i augusti är 99, så nästan alla Finlands högstadieskolor fortsätter delta.
 • 28.06.2019
  Det första nyhetsbrevet från projektet Kulturvård II har utkommit. Projektets mål är att integrera kultur i såväl social- och hälsovårdstjänsterna som i främjandet av hälsa och välfärd efter att landskaps- och vårdreformen strandade.
 • 24.06.2019
  Europeiska unionen har öppnat ett offentligt samråd om riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). TEN-T-nätet består av ett övergripande nät och ett stomnät, och EU lägger ner stora belopp på att bygga ut båda.
1

...

3 4

5

6 7

...

42
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.