Aktuellt
 • 10.04.2019
  Intressenterna hörs om utkast till framtidsscenarier på riksnivå för havsområdena samt situationsbilder för planeringsområdena 10.4–10.5.2019. I april-juni får intressenterna vara med och skissa fram regionala framtidsbilder. Framtidsscenarierna anger riktningen för arbetet med att upprätta havsplaner.
 • 09.04.2019
  Riksväg 8 är en av Finlands huvudleder och det med rätta. Samtidigt kritiseras den för att den är otrygg och i dåligt skick, och ger upphov till gråa hår både hos områdets invånare och hos näringslivet – och därigenom påverkas hela landet.
 • 05.04.2019
  Känner du en österbottning som gör landskapet till en bättre plats? Årets österbottning är en person som genom sin verksamhet har främjat samhörigheten, den ekonomiska utvecklingen i landskapet eller den österbottniska kulturen. Hon eller han kan till exempel vara en konstnär, föreningsaktiv, företagare, frivilligarbetare eller idrottare.
 • 29.03.2019
  Vill du delta i utarbetandet av landskapsplanen? Vi söker en planläggningsingenjör för tiden 1.5.2019–30.4.2020. Dina ansvarsområden är energiförsörjning, vattenförsörjning och cirkulär ekonomi. Läs mer på www.obotnia.fi/arbetsplatser.
 • 15.03.2019
  Österbottens förbund fick in sex ansökningar i den första ansökningsomgången för ERUF-medel 2019, som gällde digitalisering och koldioxidsnål ekonomi. Den sökta finansieringen uppgick till närmare 900 000 €. I potten finns 500 000 € att dela ut. Ansökningarna behandlas under våren.
 • 11.03.2019
  Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.
 • 08.03.2019
  Österbottens förbund har understött föreningar som är verksamma i landskapet genom att dela ut sammanlagt 26 000 euro i bidrag för insatser som främjar den finskspråkiga kulturen. Förbundet valde att prioritera sökande som inte fick bidrag i fjol. Det lades också vikt vid att verksamheten är allmännyttig till sin natur.
1

...

3 4

5

6 7

...

40
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.