06.09.2019
Anslag för förbättring av riksväg 3 bör anvisas

Riksdagsledamöter i Vasa, Birkaland och Satakunta valkretsar samt landskapsförbunden i Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland och Satakunta föreslår att anslag för förbättringar av riksväg 3 anvisas i nästa årsbudget.

Servicenivån på sträckan mellan Tammerfors och Vasa motsvarar inte de krav som ställs på en huvudled. Trafiksäkerheten är fortsättningsvis sämre än på andra riksvägar i Finland.

I den tilläggsbudget som riksdagen godkände i somras anvisades ett startanslag på 2,4 miljoner euro till Tavastkyro omfartsväg på riksväg 3, och samtidigt anvisades fullmakt för hela investeringen på 64 miljoner euro. Priset på andra nödvändiga investeringar på sträckan Tammerfors–Vasa ligger på totalt 64 miljoner euro. Ett av de viktigaste objekten som behöver förbättras är den planskilda korsningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 vid förbindelsevägen i Vasa.

Sträckan mellan Laihela och Jalasjärvi på riksväg 3 bör tas med i stomnätet. Då skulle servicenivån på hela riksväg 3 ligga på nivån för en huvudled.

Ställningstagandet i sin helhet samt information om delprojektens kostnader finns som bilaga.

VT3 auto ohittaa jonoa 1

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.