10.03.2020
Är vi digitalt kompetenta i Österbotten?

Digitala tjänster och stöd för användningen av dem finns till för alla. Men hur många behöver digitalt stöd? Österbottens förbund deltar aktivt i det nationella samarbetet med utveckling av digitalt stöd.

Finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör en nationell kartläggning av den digitala kompetensen. Med hjälp av en enkät utreds finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering. I Österbotten koordineras enkäten av projektet Regional samordning av digitalt stöd i Österbotten, som finansieras av finansministeriet.

Delta i enkäten

Svara på enkäten här: www.dvv.fi/digitaitokartoitus. Du kan svara på finska, svenska, engelska och samiska. Att besvara enkäten tar bara några minuter. Enkäten riktar sig till alla finländare, oberoende av bakgrund, ålder eller kunskapsnivå.

Läs mer om projektet för digitalt stöd.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.