09.11.2018
Autio fick pris för bakgrundsarbete inom kultur

Kulturnämnden vid Österbottens förbund har tilldelat pedagogie magister Kaarlo Autio ett pris för hans betydande bakgrundsarbete och insatser för att skapa förutsättningar för finskspråkig kulturverksamhet i Österbotten. Som tidigare förtroendevald vid Österbottens förbund och i Vasa stad gick han över parti-, språk- och regionalpolitiska gränser i sitt arbete för den kulturella rikedomen i Österbotten.

Autios långvariga och handfasta grepp i ledningen för organisationerna bakom Vasa körfestival och Musikfestspelen Korsholm var viktigt för att evenemangen skulle utvecklas på ett konsekvent sätt och bli internationella. Han tog också initiativ till att få riksomfattande evenemang – exempelvis hembygdsdagarna år 2006 – till Österbotten.

Men Autio nöjde sig inte med att bara vara en förtroendevald som fattar beslut i kulturärenden. Som vän och storkonsument av kultur ställde han upp som frivillig och hjälpte till att arrangera evenemang, och han har sjungit i en rad körer.

Vid sidan av musik har Autio varit särskilt intresserad av hembygden. Han har analytiskt granskat sin boendemiljö i flera publikationer om Vasa.

Kulturnämnden vid Österbottens förbund har sedan år 1998 delat ut kulturpris för arbete för den finskspråkiga kulturen i Österbotten. Autios pris är på 6 000 euro.

Kaarlo AutioKaarlo Autio, kulturnämndens ordförande Outi Airaksinen-Rajala  och kulturchef Tarja Hautamäki.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.