12.05.2017
Besvär mot etapplandskapsplanen förkastades

Österbottens landskapsplan 2030 har nu vunnit laga kraft i sin helhet. På fredagen 12.5.2017 kom besked om att Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit de tre besvär som inlämnats mot miljöministeriets fastställelsebeslut av etapplandskapsplanen gällande förnybar energi och då i första hand vindkraft.

Landskapsfullmäktige godkände planen år 2012, och den fastställdes av miljöministeriet 2015.

Österbottens förbunds planläggningsdirektör Ann Holm är nöjd med HFD:s beslut.

- Det är bra att Österbottens landskapsplan 2030 har vunnit laga kraft. Nu kan vi koncentrera oss på arbetet med Österbottens landskapsplan 2040, säger Ann Holm.

Österbottens landskapsplan 2030 innehåller 25 områden för vindkraftverk.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.