07.01.2020
Bidrag för att främja den finskspråkiga kulturen i Österbotten kan sökas

Kulturföreningar, arbetsgrupper och privatpersoner kan söka bidrag för finskspråkig kulturverksamhet hos kulturnämnden vid Österbottens förbund. Också en kommun kan få bidrag, om verksamheten ordnas som kommunalt samarbete i flera kommuner.

Samma sökande kan beviljas stöd två år i rad endast av tungt vägande skäl. Grundstudier, fortsatta studier, arbete med lärdomsprov och resor i samband med hobby- och rekreationsverksamhet understöds inte.

Ansökningarna ska vara inlämnade till Österbottens förbund senast då ansökningstiden går ut den 31 januari kl. 16. Här hittar du mer detaljerade anvisningar och ansökningsblankett.

classical music 1838390 1920

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.