09.01.2018
Bidrag för finskspråkig kulturverksamhet i Österbotten kan sökas

Kulturnämnden vid Österbottens förbund satsar i år sammanlagt 62 000 euro på att främja finskspråkig kulturverksamhet i landskapet Österbotten. Största delen av medlen delas ut i form av bidrag till kulturföreningar, arbetsgrupper och privatpersoner som har permanent adress i landskapet. En kommun kan få bidrag om fler en kommun är involverad i projektet.

Samma sökande kan beviljas bidrag två år i rad endast av mycket tungt vägande skäl. Studier, fortbildning, lärdomsprov och resor i samband med hobby- och rekreationsverksamhet understöds inte.

Det är till fördel för alla sökande om bidraget är avsett för verksamhet som går över kommungränserna och är öppen för alla intresserade.

Ansökningarna ska vara inne hos Österbottens förbund senast den 31 januari kl. 16.

Mer detaljerade anvisningar och ansökningsblankett

Ytterligare information:

Tarja Hautamäki
Kulturchef
Telefon:06 320 6542

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.