02.03.2018
Bidrag till finskspråkig kulturverksamhet

Kulturnämnden vid Österbottens förbund har beviljat 48 500 euro i bidrag för insatser som främjar den finskspråkiga kulturen i landskapet. Nämnden valde att i första hand understöda sökande som inte fick bidrag i fjol. Nämnden fäste också särskild vikt vid att den understödda verksamheten bedrivs i landskapet Österbotten.

De 50 sammanslutningar, arbetsgrupper och privatpersoner som lämnade in ansökan inom utsatt tid sökte om totalt 146 610 euro i bidrag.

Beviljade bidrag 2018

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.