02.09.2019
Budgeten för år 2020 under arbete

Förbundet håller som bäst på att utarbeta en verksamhetsplan och budget för åren 2020–2022. I och med att landskapsreformen gick i stöpet väntar en återgång till en normal dagordning och en verksamhet som finansieras huvudsakligen av medlemskommunerna.

Budgetkalkylerna är än så länge preliminära, men det mest troliga är att förbundet budgeterar ett underskott. Det samlade överskottet uppgår till drygt 1,1 miljoner euro, vilket gör det möjligt att budgetera underskott åtminstone ett par år. Landskapsstyrelsen slog i maj fast att kommunernas betalningsandelar inte ska höjas.

Under tidigare år har ett antal understöd ingått i förbundets budget, och önskemål om pengar har också nu framförts från olika håll. Landskapsstyrelsen förhåller sig positivt till att fortsätta understöda den juridiska utbildningen i Vasa.

Landskapsstyrelsen behandlar budgeten nästa gång i oktober.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.