07.10.2019
Budgeten för nästa år uppvisar underskott

Landskapsdirektör Kaj Suomela lade idag fram sitt preliminära förslag till Österbottens förbunds verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020–2022. Enligt det betalar medlemskommunerna nästa år lika mycket till förbundet som i år, trots att verksamhetskostnaderna ökar. Räddningen står att finna i det ansamlade överskottet, varifrån drygt 416 000 euro ska tas för att täcka underskottet.

Underskottet beror på att samtliga kostnader måste budgeteras fullt ut samtidigt som den externa projektfinansieringen uppskattas minska. Till exempel kan lönekostnader inte längre överföras till kostnadsstället för landskapsreformen, eftersom reformen avblåstes. Förbundet kommer därför att aktivt söka kostnadsbesparingar nästa år.

Den största enskilda utgiftsposten är personalens löner: ämbetsverket har för närvarande 30 ordinarie anställda. Om förbundet utses till förmedlande organ för strukturfondsprogrammet för programperioden 2021–2027 innebär det merkostnader, eftersom alla uppgifter kring att bevilja, betala ut och kräva tillbaka finansiering måste skötas enligt EU:s krav.

En annan betydande kostnadspost utgörs av frivilliga understöd, vilka har budgeterats till samma nivå som tidigare år i enlighet med landskapsstyrelsens anvisningar. Till exempel Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa och Vasa sommaruniversitet föreslås båda få över 60 000 euro.

Förbundet förhandlar om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen med medlemskommunerna på onsdag. Landskapsstyrelsen behandlar ärendet på nytt i slutet av månaden.

Österbottens hus Pohjanmaan talo.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.