29.05.2017
Byarna tas inte med i landskapsplanen 2040

Landskapsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 29 maj 2017 att den inte kan godkänna utredningen om centrum- och bynätverket i Österbotten som underlag för Österbottens landskapsplan 2040 till den del som utredningen gäller bynätverket. Orsaken till detta var att en by är svår att definiera. Landskapsstyrelsen ansåg också att det är upp till kommunerna att bestämma vilka byar som de vill utveckla i framtiden.

Detta beslut leder till att inga byar kommer att anvisas i Österbottens landskapsplan 2040. I den nuvarande landskapsplanen är byarna inritade. Enbart centrum, närservicecentrum och tätorter kommer att anvisas i den nya landskapsplanen.

De övriga delarna av utredningen kommer att användas i beredningen av landskapsplanen.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.