20.03.2020
Coronaviruset kan inverka på kulturbidragen

Också offentliga evenemang och tillställningar som kulturnämnden vid Österbottens förbund har understött kan ha blivit inställda på grund av coronaviruset. Innan bidraget betalas ut ber Österbottens förbund bidragstagarna reda ut huruvida den understödda verksamheten kan äga rum som planerat.

Regeringen har rekommenderat att alla offentliga tillställningar med över 500 deltagare ställs in fram till utgången av maj och att arrangörer av andra sammankomster gör en riskbedömning innan de ordnar tillställningar.

Dessutom har regeringen i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusutbrottet råder undantagsförhållanden i Finland till och med den 13 april. Offentliga sammankomster är begränsade till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.

Österbottens förbund har understött 34 kulturaktörer med totalt 55 800 euro. Bidrag beviljades följande sökande:

Korfestival Kuorofestivaali

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.