02.06.2020
Det behövs inga fler naturskyddsområden i Kvarken

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund är starkt kritisk till miljöministeriets planer på att inrätta ett nytt naturskyddsområde i Kvarken.

– Vi anser att Kvarkenområdet inte behöver ytterligare naturskyddsområden. Redan nu upplevs framförallt på lokal nivå att naturskyddsområdenas inverkan på boende och befolkningens försörjning är negativ, säger landskapsstyrelsens ordförande Joakim Strand.

Landskapsstyrelsen tar också ställning till beredningen av ärendet. Beredningen av naturskyddsområdet har inte nämnts vid något av flera möten och förhandlingar där miljöministeriets och Fortstyrelsens representanter har deltagit.

– Det är mycket beklagligt att vi inte har fått information om beredningen tidigare, eftersom förordningen som bereds kommer att påverka både Österbottens landskapsplan 2040 och Finlands havsplan 2030, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Ministeriets agerande bekymrar också landskapsstyrelsens ordförande Joakim Strand.

– Jag anser att vi bör diskutera huruvida miljöministeriets sätt att totalt förbise lokala strukturer i informationsgången är förenligt med människors grundlagsenliga rätt att påverka sin livsmiljö och dess utveckling, säger Strand.

Miljöministeriet har i ett pressmeddelande daterat den 6 maj meddelat att det avser börja bereda en statsrådsförordning om inrättande av ett naturskyddsområde i sådana statsägda områden i Kvarken som reserverats för naturskyddsändamål. Enligt pressmeddelandet ligger områdena i Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa och Vörå. Merparten av områdena ingår i nätverket Natura 2000 och i världsarvsobjektet Kvarkens skärgård. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft år 2021.

Läs mera: Landskapsstyrelsens ställningstagande: Det behövs inga fler naturskyddsområden i Kvarken

KvarkenKvarkens skärgård, Replot

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.