06.09.2017
Du kan påverka beredningen av landskapsprogrammet!

Utkastet till Österbottens landskapsprogram 2018–2021 och miljörapporten finns nu publicerade. Fram till den 5 oktober kan alla intresserade lämna skriftliga yttranden och utlåtanden om utkastet. Landskapsprogrammet skickas på remiss till kommunerna och till andra centrala intressenter.

Efter remissbehandlingen behandlas landskapsprogrammet och dess miljörapport en gång till i landskapsstyrelsen innan de föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande senare i höst.

Landskapsprogram bild2

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.