07.03.2019
Eldslandet söker samarbetsmöjligheter i Österbotten

Österbottens förbund gästas vecka 10 av en delegation från regionen Eldslandet i Argentina. Eldslandet, Tierra del Fuego, är en ögrupp vid Sydamerikas sydspets.

Gruppen bekantar sig med företag, forskningsprojekt och utbildningar i landskapet. Målet med besöket är att skapa samarbete mellan Österbotten och Eldslandet både i projektform och mellan företag. I synnerhet är gästerna intresserade av energilösningar, industri och skogsvård i Österbotten.

Delegationen har bland annat besökt företag inom energiklustret, vindkraftsbolag och Stormossens avfallscentral. Vid Vasa universitet fick gästerna titta närmare på forskningslaboratorierna VEBIC och Technobothnia samt höra om Österbottens strategi för smart specialisering.

Samarbetsprotokoll undertecknat

Provinsen Eldslandets statssekreterare Olaf Jovanovich och Österbottens landskapsdirektör Kaj Suomela undertecknade ett samarbetsprotokoll mellan Österbotten och Eldslandet i början av besöket. Med i Eldslandets tio personer starka delegation finns ingenjörer, representanter från den regionala förvaltningen samt prorektorn för Eldslandets universitet.

Besöket är en del av EU:s internationella stadssamarbete, International Urban Cooperation (IUC). Samarbetet utgår från smart specialisering, vilket innebär att näringslivet och högskolorna samverkar med den offentliga sektorn.

Argentina

 

Samarbetsprotokollet mellan Österbotten och Eldslandet undertecknas av landskapsdirektör Kaj Suomela och statssekreterare Olaf Jovanovich.

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.