13.04.2017
Enkät om prioriteringar för landskapsutvecklingen

Vill du påverka prioriteringarna inom regional utveckling? Svara på enkäten senast 28.4.2017.

I det nya landskapsprogrammet för Österbotten kommer vi att lyfta fram några utvalda teman, som landskapet satsar särskilt på att föra framåt under nästa programperiod. Vi har tagit fasta på resultaten från den workshop som ordnades i Vasa den 23.2, och nu finns det fyra förslag till prioriteringar: 1) Företagens tillväxt och internationalisering, 2) Delaktighet, 3) Energisjälvförsörjande och energieffektivt samhälle och 4) Bra social- och hälsovårdstjänster och tillväxttjänster.

Vad tycker du? Är förslagen bra prioriteringar för landskapsutvecklingen? Borde vi satsa speciellt på de här temana under de kommande fyra åren? Vill du lyfta fram något annat tema?

Svara på enkäten!

Mera information om beredningen av landskapsprogrammet

 

Gå till "Aktuellt "
Uppdaterat 27.03.2017, klockan 12.31, Marie Sjölind.